Quick Links

Assist. Prof. Dr.

Samira Osmanbegović-Bakšić


Education

  • PhD, International Burch University, Oriental Philology, 2015, Bosna & Hercegovina
  • MA, International Burch University, Oriental Philology, 2012, Bosna & Hercegovina
  • BA, University of Sarayevo , Oriental Philology, 2002, Bosna & Hercegovina


Academic Journals

(The Journals appeared in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

  • Samira Osmanbegović-Bakšić-Mustafa Arslan; Yabancı Dil Öğretim Aracı Olarak Saraybosna Gazi Husrev Bey Kütüphanesi'nde Türkçe Boşnakça Sölükler, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Vol. XIV, No. 2, Jan. 2014
  • Samira Osmanbegović-Bakšić-Mustafa Arslan; Bosna-Hersk'te Türkçe Öğretimi ve Öğrenciler Açısından Problemleri, Dede Korkut, Vol. 2, No. 3, Jan. 2013
  • Samira Osmanbegović-Bakšić; Rukopisne zbirke Inša'a u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, Anali GHB, Vol. XXV-XXVI, No. 1, Jan. 2007