Quick Links

https://people.ibu.edu.ba/mcetin/
Assoc. Prof. Dr.

Mustafa Çetin


Education

  • PhD, Özbekistan Fenler Akademisi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, 2002, Taşkent/Özbekistan
  • BA, Suleyman Demirel Universitesi, Sınıf Ogretmenligi, 1993, Isparta/Turkey


Experiences

  • Doç. Dr.


Research Topics

  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili, Türk Kültürü, Türk Dili Tarihi, Genel Dilbilim, Anlambilim.


Academic Journals

(The Journals appeared in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

  • Mustafa ÇETİN; Fiilli Kelime Gruplarının Sentaktik Derivasyonuna(Şekillenişine) Dair , Özbek Dili ve Edebiyatı dergisi, No. 2, Jan. 2016
  • Mustafa ÇETİN, Lokman GÖZCÜ, Kadir ÖZALP; YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol. Yıl: 4, Eylül 2016, s. 509-521, No. Sayı: 30,, Sep. 2016
  • Mustafa ÇETİN, Hüsniye AKIN; CİNSİYET FAKTÖRÜNÜN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİM STRATEJİLERİNE ETKİSİ (BOSNA HERSEK ÖRNEĞİ), Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi s. 1021-1032, TÜRKİYE, Vol. 5/2 2016, No. Sayı: 5/2 2016, Jun. 2016
  • Mustafa ÇETİN, Kadriye GENCER; İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİL ÖĞRENİMİNDE AKADEMİK BAŞARILARINA AİLENİN ETKİSİ, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. Volume 11/9 Spring 2016, No. Volume 11/9 , Jun. 2016